DELFIN Trgotrans d.o.o.

Privatno preduzeće „DELFIN TRGOTRANS d.o.o.“, je osnovano 1996 god vlastitima sredstvima kao malo porodično preduzeće i od tad beleži stalni uspon u svom poslovanju. Naši proizvodi uz garantovan kvalitet i već sad dugogodišnje kupce se izvoze u zemlje EU (cca 90%) Njemačka, Švedska, Austrija, Slovenija, Italija, Švajcarska, Hrvatska, Španija, a jedan dio proizvoda se plasira na domaće tržište.
Preduzeće posjeduje sve potrebne standarde i certifikate za obavljanje djelatnosti, kao i za izvoz: standard kvaliteta ISO 9001, FSC standard, CE znak, BA-0038,…

Prerada drveta se oduvijek smatrala zahtjevnim i odgovornim poslom. Važnost drveta za odvijanje svakodnevnih aktivnosti se povećavala sa razvojem vještina obrade. Prerada drveta i dalje ima veliki značaj za savremeno stanovništvo. Drvo je i dalje stalni pratilac u svakodnevnom životu. Savremena postrojenja u drvnoj industriji nastavljaju razvoj vještina prerade drveta, koje imaju dugu tradiciju.

Proizvodi:
– Lamelni parket;
– Industrijski parket;
– Klasični parketi (svih dimenzija)
– Kant parket;
– Elemente za namještaj;
– Dijelovi za namještaj
– Elemente za stolariju;
– Frize za parket;
– Euro palete;
– Sve vrste običnih paleta
– Elementi za sve vrste paleta
– Briket osmougaoni sa rupom

Šnjegotina Velika 111,
78243 Čelinac
tel: 00381(0)51/569-111
fax: 00381(0)51/569-222
info@delfintrgotrans.com